1

 
Hovedside Prosjekter Referanser større prosjekter Referanser under 15 meter Godkjent foretak
 

Marinconsult AS
ble stiftet i 1988 av flere trålrederier i Nord-Norge.
Selskapet har vært ledet av siv.ing. Kristjàn Kàri Jakobsson fra begynnelsen.

Marinconsult AS tilbyr konsulenttjenester av mange slag til fiskere og redere. De viktigste av disse er:

- Prosjektering av nye fiskefartøyer.
- Prosjektering i forbindelse med forandringer og oppgraderinger av fiskefartøy.
- Stabilitetsberegninger, styrkeberegninger og andre skipstekniske beregninger.
- Utarbeiding av firmaplaner for selskaper i fiskeribransjen.
- Prosjektledelse for redere under nybygg eller ombygging.

Marinconsult AS søker å løse problemer på god og praktisk måte for kunden.
Ansatte har erfaring fra fiske, skipsverft og skipsreperasjoner.

Marinconsult AS samarbeider formelt med det islandske rådgivingsfirmaet Rádgardur ehf,
og det grønlandske Palo Marine. Dette setter oss i stand til å påta oss oppgaver
som normalt ville vært for store for de enkelte firma hver for seg.

Godkjent foretak: Vi utfører periodiske kontroller på fiskefartøy med lengste lengde mellom 10,67 og 14,99 m som underleverandør til Godkjent Foretak Polarkonsult AS.

 

   Marinconsult AS, Postboks 263, 8439 Myre - Norway Tlf: 7613 3500 Fax: 7613 3066 e-mail: [email protected]