Hovedside Prosjekter Referanser større prosjekter Referanser under 15 meter Godkjent foretak
 




M/S Borgøy 1998:

Nytt dekkshus og innredning: Alle tegninger, oppmålinger
og stabilitetsberegninger.

 

 


  Marinconsult AS, Postboks 263, 8439 Myre - Norway Tlf: 7613 3500 Fax: 7613 3066 e-mail: [email protected]