Hovedside Prosjekter Referanser større prosjekter Referanser under 15 meter Godkjent foretak
  


M/S Eilif Johan – vår 2001:

Ombygget hos G.W.Nilsen AS. Forlenget hekk,
dekk og rekker i aluminium.

Marinconsult AS leverte nye plantegninger,
samt klassetegninger og prosjekttegninger.
Nødvendige styrkeberegninger utført.
Ny stabilitetsberegning utført.

  Marinconsult AS, Postboks 263, 8439 Myre - Norway Tlf: 7613 3500 Fax: 7613 3066 e-mail: [email protected]