Hovedside Prosjekter Referanser større prosjekter Referanser under 15 meter Godkjent foretak
 


M/S Haakon Jr. 2008:

Nye winsjer og kran, inkl nytt dekkshus og flytting av
MOB-båt - høsten 2008.

Marinconsult utførte styrkeberegninger for alle nye fundamenter, tegninger, krengeprøve og stabilitetsberegninger.   Marinconsult AS, Postboks 263, 8439 Myre - Norway Tlf: 7613 3500 Fax: 7613 3066 e-mail: [email protected]