Hovedside Prosjekter Referanser større prosjekter Referanser under 15 meter Godkjent foretak
  


M/Tr Hekktind 2009:

Ombygging av deler av rommet for føring av fersk fisk i kontainere/kar kombinert med fryselast høst 2009.

Marinconsult utførte tegninger og spesifikasjoner. Tegning og styrkeberegning i forbindelse med vurdering av fjerning av søyler fra lasterom.

  Marinconsult AS, Postboks 263, 8439 Myre - Norway Tlf: 7613 3500 Fax: 7613 3066 e-mail: [email protected]