Hovedside Prosjekter Referanser større prosjekter Referanser under 15 meter Godkjent foretak
 


 
Nytt 12.99 m kystfiskefartøy under utvikling i
samarbeid med G.W.Nilsen AS.

Fartøyet er planlagt bygget i stål og aluminium
for garn-, line-, snurrevad-, eller rekefiske.

Vennligst ta kontakt for ytterligere opplysninger.

  Marinconsult AS, Postboks 263, 8439 Myre - Norway Tlf: 7613 3500 Fax: 7613 3066 e-mail: [email protected]