Hovedside Prosjekter Referanser større prosjekter Referanser under 15 meter Godkjent foretak
  Nytt 20,90 m kystfiskefartøy under utvikling
i samarbeid med lokale fiskere.

Fartøyet er planlagt bygget i stål for
snurrevad- og rekefiske.

En rekke nyvinninger for redskaps-
og fangstbehandling. Skrog planlagt
for 11 knop ved 600 Ahk.

Vennligst ta kontakt for ytterligere opplysninger.

 

  Marinconsult AS, Postboks 263, 8439 Myre - Norway Tlf: 7613 3500 Fax: 7613 3066 e-mail: [email protected]