Hovedside Prosjekter Referanser større prosjekter Referanser under 15 meter Godkjent foretak
 


 
m/s Langenesværing:

Ombygging fra reketråler til snurper: Nye thrustere, ny hjelpemotor, kledning av lasterom, dypere nedlasting,
inkl. nytt kollisjonsskott. Ombygging utført i Grimstad 1998.

Marinconsult utførte alle tegninger,
anbudsbeskrivelse og innhenting av tilbud.
Videre ble nødvendige styrkeberegninger, lastelinjeberegninger, krengeprøve og
stabilitetsberegninger utført av Marinconsult AS.


  Marinconsult AS, Postboks 263, 8439 Myre - Norway Tlf: 7613 3500 Fax: 7613 3066 e-mail: [email protected]