Hovedside Prosjekter Referanser større prosjekter Referanser under 15 meter Godkjent foretak
 

 


M/S Que Sera Sera – 2006


Skotsk pelagisk tråler kjøpt til Island og klarert for fiske med
pelagisk trål for fangst av hestmakrell og andre pelagiske
arter ved Marokko.

Marinconsult AS leverte nye plantegninger;
brann-sikkerhetsplan, lastelinjetegning m.m.

Videre komplett stabilitetsberegning.
Videre ble ombygging av kjølesystemer prosjektert
og administrert.

Ombyggingen ble utført i Esbjerg.

 

  Marinconsult AS, Postboks 263, 8439 Myre - Norway Tlf: 7613 3500 Fax: 7613 3066 e-mail: [email protected]