Hovedside Prosjekter Referanser større prosjekter Referanser under 15 meter Godkjent foretak
 


 


M/S Quo Vadis – 2006:

Islandsk snurper ombygget for fiske med pelagisk
trål for fangst av hestmakrell og andre pelagiske
arter ved Marokko.

Nytt RSW-anlegg, Nye winsjer og ny propelldyse.
Marinconsult AS leverte nye plantegninger;
brann- sikkerhetsplan, lastelinjetegning m.m.

Videre komplett stabilitetsberegning. Videre ble alle styrkeberegninger og klassetegninger i forbindelse med ombyggingen revidert og samordnet av Marinconsult AS.
Ombyggingen ble utført i Gdynia.

 

  Marinconsult AS, Postboks 263, 8439 Myre - Norway Tlf: 7613 3500 Fax: 7613 3066 e-mail: [email protected]