Hovedside Prosjekter Referanser større prosjekter Referanser under 15 meter Godkjent foretak
  


M/Tr Rex (tidligere M/Tr Havbryn) 2007
.

Fartøyet kjøpt til Island og ombygget for fiske
med pelagisk trål for fangst av hestmakrell og
andre pelagiske arter ved Marokko.

Marinconsult AS leverte nye plantegninger;
Brann- Sikkerhetsplan, lastelinjetegning m.m.

Videre komplett stabilitetsberegning. Videre blei alle styrkeberegninger og klassetegninger i forbindelse med ombyggingen revidert og samordnet av Marinconsult AS.
Ombyggingen ble utført i Gdynia og Las Palmas

 

  Marinconsult AS, Postboks 263, 8439 Myre - Norway Tlf: 7613 3500 Fax: 7613 3066 e-mail: [email protected]