Hovedside Prosjekter Referanser større prosjekter Referanser under 15 meter Godkjent foretak
 
M/S Rignator – september 2005:
Innkjøpt til Norge. Bygget om til selvlosser i Tallin.
Klarert for dypere lastelinje.

Marinconsult AS utførte alle klasse- og prosjekttegninger i forbindelse med ombyggingen. Alle styrke- og stabilitetsberegninger ble utført av Marinconsult AS, inkludert kornberegninger.


 


  Marinconsult AS, Postboks 263, 8439 Myre - Norway Tlf: 7613 3500 Fax: 7613 3066 e-mail: [email protected]