Hovedside Prosjekter Referanser større prosjekter Referanser under 15 meter Godkjent foretak
 
 
m/s Skarholmen 1996:

Nytt shelterdekk i Blokken.

Marinconsult AS utarbeidet byggetegninger og anbudsdokumenter. Videre styrkeberegninger for
fundamenter, brann- sikkerhetsplan og lastelinjetegning.

Til slutt krengeprøve og stabilitetsberegninger.

  Marinconsult AS, Postboks 263, 8439 Myre - Norway Tlf: 7613 3500 Fax: 7613 3066 e-mail: [email protected]