Hovedside Prosjekter Referanser større prosjekter Referanser under 15 meter Godkjent foretak
 

 


M/S Strønstad 2004 og 2005
:

Passasjerfartøy for 36/80 passasjerer klasse B/C.

Nye thrustere, ny MOB-båt, Patruljebåt og div. andre ombygginger.

Oppgradering av Passasjersertifikat.

Marinconsult AS utførte følgende: Styrkeberegninger daviter, brann- og sikkerhetsplaner, evakueringsanalyse, embarkeringsanalyse, system til hjelp for skipsførers beslutninger i krisesituasjon.

Krengeprøve og fullstendige stabilitetsberegninger for passasjerskip klasse B, inkludert beregning av lekkstabilitet.

  Marinconsult AS, Postboks 263, 8439 Myre - Norway Tlf: 7613 3500 Fax: 7613 3066 e-mail: [email protected]